att gå sitt öde till mötes blev den anklagade befallda - gongchin